Jakie książki warto przeczytać przed maturą z literatury polskiej?Matura z literatury polskiej jest jednym z egzaminów, które trzeba zdać, aby ukończyć liceum. Egzamin ten jest bardzo trudny i wymaga szczególnego przygotowania. Przygotowanie do egzaminu z literatury polskiej obejmuje nie tylko znajomość utworów literackich, ale także znajomość literatury polskiej w ogóle. Aby zdać egzamin z literatury polskiej, należy przeczytać szereg książek, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć tematy, które będą pytane na egzaminie. W niniejszym poradniku opowiemy Ci o tym, jakie książki warto przeczytać przed maturą z literatury polskiej.

Utwory pozytywistyczne

Pozytywizm jest ważnym okresem w historii literatury polskiej. W okresie tym powstało wiele wartościowych utworów, które należy znać przed egzaminem z literatury polskiej. Wśród nich znajdują się takie utwory, jak: „Lalka” Bolesława Prusa, „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza, „Kamizelka” Bolesława Prusa, „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza. Te utwory są bardzo ważne w historii literatury polskiej, dlatego warto je przeczytać przed maturą.

Utwory Młodej Polski

Młoda Polska to okres, który trwał w Polsce od końca XIX wieku do początków XX wieku. Charakteryzował się on poszukiwaniem nowych wartości artystycznych i literackich oraz zrywaniem z dotychczasowymi tradycjami literackimi. W ramach tego okresu powstało wiele dzieł literackich, które są uznawane za arcydzieła literatury polskiej. Jednym z najważniejszych utworów Młodej Polski jest powieść „Lalka” Bolesława Prusa, która opowiada o miłości i politycznych intrygach w Warszawie lat 70. XIX wieku. Innym ważnym utworem jest „Chłopi” Władysława Reymonta, która ukazuje życie chłopów w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Ważnymi utworami są również dramaty, takie jak „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego czy „Irydion” Józefa Piłsudskiego. Wszystkie one odwołują się do problemów społecznych i narodowych oraz podejmują tematykę walki o wolność i niepodległość Polski. Poezja również odegrała ważną rolę w literaturze Młodej Polski. Julian Tuwim napisał m.in. „Czyhanie na Boga”, a Kazimierz Przerwa-Tetmajer stworzył cykl sonetów „Z tamtej strony”. Ważnymi poetami tego okresu byli również Tadeusz Miciński, Bolesław Leśmian czy Maria Konopnicka. Warto również wymienić prozę psychologiczną, jaką reprezentują m.in. prace Stefana Żeromskiego, takie jak „Przedwiośnie”, „Ludzie bezdomni” czy „Syzyfowe prace”. Utwory te podejmują tematykę społeczną, przedstawiając portrety ludzi z marginesu społecznego i podejmując krytykę ówczesnego ustroju politycznego.